Om personer på bilder, filmer och ljudinspelningar är igenkänningsbara ska beställaren inom SU se till att universitetets samtyckesblanketter nedan används och undertecknas av personen. 

Bilder tagna före augusti 2014 med identifierbara personer får ej användas i sociala medier. I mediabanken är dessa bilder märkta.