Mallar för rektors- & FC-beslut

Anvisningar för förvaltningschefsbeslut

Här hittar du anvisningar och mallar för föredragning av ärenden som förvaltningschefen fattar beslut i.

Anvisningar för rektorsföredragning, RF

Här hittar du anvisningar och mallar för föredragning av ärenden som ska anmälas för beslut av rektor vid rektorsföredragningen.