Blanketter som signeras för hand och som ska inkomma till Personalavdelningen i original skickas med internpost.

Övriga blanketter som ska till Personalavdelningen skickas via e-post av behörig person (exempelvis chef eller personalhandläggare).

På respektive blankett framgår hur den ska vara attesterad. Ytterligare information om hur olika blanketter ska signeras finns på Anvisningar till vissa blanketter.

 

Titel                          Sidor Hämta                              
Anställningsbeslut
(Ladda ner på din dator innan du börjar fylla i.)

Lathund – AB 221115 (358 Kb)
2


2
SU 9030 – Anställningsbeslut 2023-05 (169 Kb)
SU 9030 – AB engelska 2022-10 (311 Kb)
Anställningsbekräftelse för
tillfällig anställning – LAS
(Ladda ner på din dator innan du börjar fylla i.)
2 Anställningsbekräftelse – LAS (335 Kb)
(SÄVA – gäller fr.o.m. 1/10)
Arbetstidsschema vid
deltidsarbete färre än
5 dagar/vecka
(Ersätter blanketten Tjänstgöringsschema – vid koncentrerad tjänstgöring.)

Working time schedule at part-time work less than 5 days/week
1


1
SU 9058 – Arbetstidsschema vid deltidsarbete (209 Kb)SU 9058 – Working time schedule at part-time work (189 Kb)
Avsluta Eurocard-betalkort 1 Avsluta Eurocard 2023-04 (99 Kb)
Behörighet i Primula 2 Behörighet i Primula 2023-09 B (485 Kb)
Behörighet i ReachMee 1 Behörighet i ReachMee (125 Kb)
Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att
fortsätta
1 SU 9015 – Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta (109 Kb)
Bildskärmsglasögon – beställningsblankett/inköpsorder
skapas i e-handelsportalen!
Läs mer: Bildskärmsglasögon
   
Distansarbete – individuell överenskommelse 2 Individuell överenskommelse om distansarbete (71 Kb)
Delpension – ansökan om
ledighet
1 SU 9042 – Ansökan om ledighet för delpension (103 Kb)
Doktorandstege – lönebeslut (uppflyttning till högre nivå)
Anvisningar till vissa blanketter
1 Doktorandstege – lönebeslut (2058 Kb)
Entledigande 1 SU 9039 – Entledigande (68 Kb)
Förmån 1 Förmån (149 Kb)
Konteringsuppgift – ändring 1 SU 9061 – Ändring av konteringsuppgift (75 Kb)

Ledighetsansökan
Anvisningar till vissa blanketter
OBS! Följande ledighetsansökningar (och ev. återtag) görs direkt i Primula:
– föräldraledighet
– släktangelägenhet
– examen/tentamen
– flyttdag till ny folkbokföringsadress
– annan anställning
– enskild angelägenhet
– närståendevård
– studieledighet.

1 SU 3031 – Ledighetsansökan 2021-05 (127 Kb)

 
Löne- och tidrapport, tillfälligt
anställd
Anvisningar till vissa blanketter
1 SU 9034 – Löne- och tidrapport, tillfälligt anställd (350 Kb)
Löneväxling – avbryta/upphöra
med löneväxling
1 Löneväxling – avbryta/upphöra med löneväxling (2280 Kb)
Löneväxling – överenskommelse 1 Löneväxling – överenskommelse (90 Kb)
Mertid, övertid, beredskap, jour, kvällsundervisning samt professorstimmar för anställd
personal
Anvisningar till vissa blanketter
1 SU 9035 – Redovisning, mertid, övertid och kvällsundervisning (300 Kb)
Payment to foreign bank account 1 SU 9024 – Payment to foreign bank account (198 Kb)
Pensionsavgång – uppsägning,
underrättelse och varsel
1


1

1
Uppsägning – pensionsavgång (108 Kb)
Underrättelse – pensionsavgång (253 Kb)
Varsel – pensionsavgång (253 Kb)
Plan för återgång i arbete 4 Plan för återgång i arbete (166 Kb)
Provanställning – besked,
underrättelse och varsel
1


1

1
Besked – provanställning (253 Kb)
Underrättelse – provanställning (253 Kb)
Varsel – provanställning (253 Kb)
Reseförskott – rekvisition 1 SU 9016 – Rekvisition av reseförskott (117 Kb)
Stipendium – beslut om tilldelning 1 Beslut om tilldelning av stipendium (220909) (65 Kb)
Tillägg vid expeditioner med R/V Electra 1
 
SU 9038/ASKÖ – Tillägg vid exp. med R/V Electra (fr.o.m. 2204) (90 Kb)
Tjänstgöringsbetyg 1 Tjänstgöringsbetyg (256 Kb)

Uppdragstillägg – enligt lokala kollektivavtal

Uppdragstillägg – upphörande

1


1

SU 9038 – Uppdragstillägg – enligt lokala kollektivavtal (105 Kb)
SU 9038 – Upphörande av uppdragstillägg (157 Kb)

Utanordningsbekräftelse 1 Förteckning över utanordningsberättigade (220902) (49 Kb)

 

 

Blanketten ”Anmälan om arbetsskada” (FKF 9210) kan hämtas på