Titel                          Sidor Hämta                                    
Anställningsbeslut 1 SU 9030 – Anställningsbeslut (504 Kb)
SU 9030 – Anställningsbeslut (Word) (131 Kb)
Anställningsbekräftelse för
tillfällig anställning – AF
1 Anställningsbekräftelse – AF (350 Kb)
Anställningsbekräftelse för
tillfällig anställning – LAS
1 Anställningsbekräftelse – LAS (350 Kb)
Arbetstidsschema vid
deltidsarbete färre än
5 dagar/vecka
1 SU 9058 – Arbetstidsschema vid deltidsarbete (138 Kb)
Ersätter blanketten Tjänstgöringsschema – vid koncentrerad tjänstgöring
Behörighet i Primula 2 Behörighet i Primula 2020-01 (245 Kb)
Behörighet i ReachMee 1 Behörighet i ReachMee (722 Kb)
Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att
fortsätta
1 SU 9015 – Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta (62 Kb)
Bildskärmsglasögon – beställningsblankett/inköpsorder
skapas i e-handelsportalen!
Läs mer: Bildskärmsglasögon
   
Delpension – ansökan om
ledighet
1 SU 9042 – Ansökan om ledighet för delpension (103 Kb)
Entledigande 1 SU 9039 – Entledigande (91 Kb)
Konteringsuppgift – ändring 1 SU 9061 – Ändring av konteringsuppgift (141 Kb)
Kostförmån
Läs mer: Lathund kostförmån
1 Kostförmån (97 Kb)
Ledighetsansökan
Anvisningar till vissa blanketter
1 SU 9031 – Ledighetsansökan 1803 (67 Kb)
SU 9031 – Ledighetsansökan 1803 (Word) (132 Kb)
Löne- och tidrapport, tillfälligt
anställd
Anvisningar till vissa blanketter
1 SU 9034 – Löne- och tidrapport, tillfälligt anställd (46 Kb)
Löneväxling – avbryta/upphöra
med löneväxling
1 Löneväxling – avbryta/upphöra med löneväxling (721 Kb)
Löneväxling – överenskommelse 1 Löneväxling – överenskommelse (690 Kb)
Mertid, övertid, beredskap, jour, kvällsundervisning samt professorstimmar för anställd
personal
1 SU 9035 – Redovisning, mertid, övertid och kvällsundervisning (183 Kb)
Reseförskott – rekvisition 1 SU 9016 – Rekvisition av reseförskott (105 Kb)
Payment to foreign bank account 1 SU 9024 – Payment to foreign bank account (112 Kb)
Plan för återgång i arbete 4 Plan för återgång i arbete (166 Kb)
Sjukdom – försäkran i samband
med sjukdomsfall
2 SU 9014 – Försäkran i samband med sjukdomsfall (115 Kb)
Stipendium – beslut om tilldelning 1 Beslut om tilldelning av stipendium (80 Kb)
Tillägg vid expeditioner med R/V Electra 1 SU 9038/ASKÖ – Tillägg vid expeditioner med R/V Electra (118 Kb)
Uppdragstillägg – enligt lokala kollektivavtal 1 SU 9038 – Uppdragstillägg – enligt lokala kollektivavtal (143 Kb)
Utanordningsbekräftelse 1 Förteckning över utanordningsberättigade (190219) (69 Kb)

 

 

Blanketten ”Anmälan om arbetsskada” (FKF 9210) kan hämtas på