Titel                          Sidor Hämta                              
Anställningsbeslut
(Ladda ner på din dator innan du börjar fylla i.)

Lathund – AB (364 Kb)
1


1
SU 9030 – Anställningsbeslut 2021-12 (131 Kb)
SU 9030 – AB engelska (211 Kb)
Anställningsbekräftelse för
tillfällig anställning – AF
1 Anställningsbekräftelse – AF (350 Kb)
Anställningsbekräftelse för
tillfällig anställning – LAS
1 Anställningsbekräftelse – LAS (350 Kb)
Arbetstidsschema vid
deltidsarbete färre än
5 dagar/vecka
(Ersätter blanketten Tjänstgöringsschema – vid koncentrerad tjänstgöring.)

Working time schedule at part-time work less than 5 days/week
1


1
SU 9058 – Arbetstidsschema vid deltidsarbete (209 Kb)SU 9058 – Working time schedule at part-time work (189 Kb)
Behörighet i Primula 2 Behörighet i Primula 2020-01 (245 Kb)
Behörighet i ReachMee 1 Behörighet i ReachMee (125 Kb)
Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att
fortsätta
1 SU 9015 – Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta (109 Kb)
Bildskärmsglasögon – beställningsblankett/inköpsorder
skapas i e-handelsportalen!
Läs mer: Bildskärmsglasögon
   
Distansarbete – individuell överenskommelse 2 Individuell överenskommelse om distansarbete (71 Kb)
Delpension – ansökan om
ledighet
1 SU 9042 – Ansökan om ledighet för delpension (103 Kb)
Doktorandstege – lönebeslut (uppflyttning till högre nivå)
Anvisningar till vissa blanketter
1 Doktorandstege – lönebeslut (2058 Kb)
Entledigande 1 SU 9039 – Entledigande (68 Kb)
Förmån 1 Förmån (149 Kb)
Konteringsuppgift – ändring 1 SU 9061 – Ändring av konteringsuppgift (98 Kb)

Ledighetsansökan
Anvisningar till vissa blanketter
OBS! Följande ledighetsansökningar (och ev. återtag) görs direkt i Primula:
– föräldraledighet
– släktangelägenhet
– examen/tentamen
– flyttdag till ny folkbokföringsadress
– annan anställning
– enskild angelägenhet
– närståendevård
– studieledighet.

1 SU 3031 – Ledighetsansökan 2021-05 (127 Kb)

 
Löne- och tidrapport, tillfälligt
anställd
Anvisningar till vissa blanketter
1 SU 9034 – Löne- och tidrapport, tillfälligt anställd (162 Kb)
Löneväxling – avbryta/upphöra
med löneväxling
1 Löneväxling – avbryta/upphöra med löneväxling (721 Kb)
Löneväxling – överenskommelse 1 Löneväxling – överenskommelse (612 Kb)
Mertid, övertid, beredskap, jour, kvällsundervisning samt professorstimmar för anställd
personal
1 SU 9035 – Redovisning, mertid, övertid och kvällsundervisning (124 Kb)
Reseförskott – rekvisition 1 SU 9016 – Rekvisition av reseförskott (105 Kb)
Payment to foreign bank account 1 SU 9024 – Payment to foreign bank account (112 Kb)
Pensionsavgång – uppsägning,
underrättelse och varsel
1


1

1
Uppsägning – pensionsavgång (108 Kb)
Underrättelse – pensionsavgång (253 Kb)
Varsel – pensionsavgång (253 Kb)
Plan för återgång i arbete 4 Plan för återgång i arbete (166 Kb)
Provanställning – besked,
underrättelse och varsel
1


1

1
Besked – provanställning (253 Kb)
Underrättelse – provanställning (253 Kb)
Varsel – provanställning (253 Kb)
Sjukdom – försäkran i samband
med sjukdomsfall
2 SU 9014 – Försäkran i samband med sjukdomsfall (115 Kb)
Stipendium – beslut om tilldelning 1 Beslut om tilldelning av stipendium (80 Kb)
Tillägg vid expeditioner med R/V Electra 1 SU 9038/ASKÖ – Tillägg vid expeditioner med R/V Electra (88 Kb)
Tjänstgöringsbetyg 1 Tjänstgöringsbetyg (256 Kb)
Uppdragstillägg – enligt lokala kollektivavtal 1 SU 9038 – Uppdragstillägg – enligt lokala kollektivavtal (107 Kb)
Utanordningsbekräftelse 1 Förteckning över utanordningsberättigade (190219) (69 Kb)

 

 

Blanketten ”Anmälan om arbetsskada” (FKF 9210) kan hämtas på