Titel Sidor Hämta
Anställningsbeslut 1

SU 9030 – Anställningsbeslut (504 Kb)
SU 9030 – Anställningsbeslut (Word) (131 Kb)

Anställningsbekräftelse för tillfällig anställning – AF 1 Anställningsbekräftelse – AF (350 Kb)
Anställningsbekräftelse för tillfällig anställning – LAS 1 Anställningsbekräftelse – LAS (350 Kb)
Behörighet i Primula 2 Behörighet i Primula 1803 (105 Kb)
Behörighet i ReachMee 1 Behörighet i ReachMee (722 Kb)
Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta 1 SU 9015 – Besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta (62 Kb)

Bildskärmsglasögon – beställningsblankett/inköpsorder
skapas i e-handelsportalen! Läs mer: Bildskärmsglasögon

   

Delpension - ansökan om ledighet

1
SU 9042 – Ansökan om ledighet för delpension (103 Kb)
Entledigande 1 SU 9039 – Entledigande (91 Kb)
Friskvårdsersättning – underlag 1 Underlag för friskvårdsersättning (199 Kb)

Konteringsuppgift - ändring

1 SU 9061 – Ändring av konteringsuppgift (140 Kb)
Kostförmån
Läs mer: Lathund kostförmån
1 Kostförmån (97 Kb)
Ledighetsansökan
Anvisningar till vissa blanketter
1 SU 9031 – Ledighetsansökan 1803 (67 Kb)
SU 9031 – Ledighetsansökan 1803 (Word) (132 Kb)
Löne- och tidrapport, tillfälligt anställd
Anvisningar till vissa blanketter
1 SU 9034 – Löne- och tidrapport, tillfälligt anställd (46 Kb)
Löneväxling – avbryta/upphöra med löneväxling 1 Löneväxling – avbryta/upphöra med löneväxling (721 Kb)
Löneväxling – överenskommelse 1 Löneväxling – överenskommelse (690 Kb)

Mertid, övertid, beredskap, jour, kvällsundervisning samt professorstimmar för anställd personal

1 SU 9035 – Redovisning, mertid, övertid och kvällsundervisning (183 Kb)

Reseförskott - rekvisition

  SU 9016 – Rekvisition av reseförskott (105 Kb)
Payment to foreign bank account 1 SU 9024 – Payment to foreign bank account (124 Kb)

Sjukdom - försäkran i samband med sjukdomsfall

2 SU 9014 – Försäkran i samband med sjukdomsfall (115 Kb)

Stipendium - beslut om tilldelning

1 Beslut om tilldelning av stipendium (80 Kb)
Tjänstgöringsschema – vid koncentrerad tjänstgöring 1 SU 9058 – Tjänstgöringsschema – vid koncentrerad tjänstgöring (130 Kb)

Utanordningsberättigade - förteckning

1
Förteckning över utanordningsberättigade (190219) (69 Kb)
Uppdragstillägg – enligt lokala kollektivavtal 1 SU 9038 – Uppdragstillägg – enligt lokala kollektivavtal (143 Kb)

 

 
Blanketten ”Anmälan om arbetsskada” (FKF 9210) kan hämtas på