Bilaterala institutionsavtal

Checklista vid tecknande av bilaterala institutionsavtal (34 Kb)

Template Application inbound SU Exchange (47 Kb)

Template Letter of Acceptance Inbound (293 Kb)

Försättsblad vid utskick av Transcripts (39 Kb)

E-postmall förnyelse av bilateralt institutionsavtal (294 Kb)

E-postmall - skapa nytt institutionsavtal (158 Kb)

E-postmall - avsluta institutionsavtal (157 Kb)

Erasmusavtal

Template Erasmus Application Inbound

Template Letter of Acceptance Inbound (293 Kb)

Erasmus+ institutionsavtalsmall

Försättsblad vid utskick av Transcripts (39 Kb)

Template extension of Erasmus exchange inbound.docx (158 Kb)

Erasmus+ Student Charter

Ämneskoder Erasmus+ (pdf) (88 Kb)

Erasmus Charter 2014-2020 - Stockholms universitet

Erasmus Policy Statement - Stockholms universitet

SU Template Erasmus+ Addendum - UK

Följebrev Erasmus+ UK addendum

Övrigt

Processbeskrivning inresande institutionsavtal och nätverk (430 Kb)

Processbeskrivning inresande centrala avtal och nätverk (430 Kb)

Fact Sheet AY template (250 Kb)

Försäkringsvillkor Student IN 2018-01-01 (361 Kb)

Terms and Conditions Student IN 2018-01-01 (249 Kb)

Student-IN intyg kammarkollegiet 2021 (41 Kb)

Residence permit instructions (gäller från HT19)

E-postmall för förnyelse av utbytesaval (centrala) (292 Kb)

E-postmall - skapa nytt centralt avtal (158 Kb)

E-postmall - avsluta centralt avtal (157 Kb)