Klicka på länk till önskad blankett. Dokumentet kan läsas på skärmen eller tas ut på skrivare. En del dokument är i PDF-format. Om du saknar läsare för det formatet kan du här hämta gratisprogramvaran Acrobat Reader.

_____________________________________________________________________________________

 

Information om hur man ansöker om behörighet för det nya Ladoksystemet skickades ut till institutionernas administrativa chefer via e-post, i mitten av september 2017.

Observera att det tar cirka 5 arbetsdagar från det vi fått blanketten tills din behörighetsansökan är behandlad.