_____________________________________________________________________________________

Behörighetsblanketter Ladok

Ansökan om Ladokbehörighet (613 Kb)

Ladok Resultatrapportör modul annan inst (117 Kb)

Ladok Programadministration annan institution (119 Kb)

Ladok Attestant/Examinator för modul vid annan institution (240 Kb)

Blanketter forskarnivå

Länk till blanketten Antagning till forskarutbildning (99 Kb)

Länk till blanketten Application for admission to doctoral studies (84 Kb)

Länk till blanketten Studieaktivitet och finansiering forskarnivå (1396 Kb)

Länk till blanketten Activity and funding (2243 Kb)

Anmälan om avbrott på forskarnivå (773 Kb)

Notification of non-completion of third-cycle studies (744 Kb)
 

Länk till behörighetsblanketter - endast för medarbetare vid Studentavdelningen,
IT-avdelningen samt Fastighetsavdelningen