_____________________________________________________________________________________

Behörighetsblanketter Ladok

Vi godtar att blanketterna för Ladokbehörighet är signerade i eduSign

Ansökan om Ladokbehörighet (756 Kb)

Ladok Resultatrapportör modul annan inst (117 Kb)

Ladok Programadministration annan institution (119 Kb)

Ladok Attestant/Examinator för modul vid annan institution (240 Kb)

Blanketter forskarnivå

Länk till blanketten Antagning till forskarutbildning (99 Kb)

Länk till blanketten Application for admission to doctoral studies (84 Kb)

Länk till blanketten Studieaktivitet och finansiering forskarnivå (1396 Kb)

Länk till blanketten Activity and funding (2243 Kb)

Anmälan om avbrott av studier på forskarnivå (87 Kb)

Notification of non-completion of third-cycle studies (91 Kb)
 

Länk till behörighetsblanketter - endast för medarbetare vid Studentavdelningen,
IT-avdelningen samt Fastighetsavdelningen