Bilaterala institutionsavtal

Checklista vid tecknande av bilaterala institutionsavtal (34 Kb)

Mall Beslut om nominering till utbytesstudieplats (ej Erasmus) (355 Kb)

Learning Agreement (ej Erasmus) (112 Kb)

Changes to Learning Agreement (ej Erasmus) (111 Kb)

Erasmusavtal

Mall Beslut om nominering till utbytesstudieplats inom Erasmus (377 Kb)

Template Letter of Nomination (473 Kb)

Erasmus+ Learning Agreement studies (119 Kb)

Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies (821 Kb)

Erasmus+ Learning Agreement-traineeship

Guidelines on how to use the Learning Agreement for Traineeships (514 Kb)

Certificate of Attendance 2019/20 (119 Kb)

Erasmus+ institutionsavtalsmall (120 Kb)

SU Template Erasmus+ Addendum - UK

Följebrev Erasmus+ Addendum UK

Erasmus+ Student Charter (272 Kb)

Ämneskoder Erasmus+ (pdf) (88 Kb)

Erasmus Charter 2014-2020 - Stockholms universitet (170 Kb)

Erasmus Policy Statement - Stockholms universitet (244 Kb)

Övrigt

Processbeskrivning utresande institutionsavtal och nätverk (432 Kb)

Processbeskrivning utresande centrala avtal och nätverk (427 Kb)

Goda råd vid utlandsstudier2018 (1616 Kb)

Insurance certificate Student UT 2018 (78 Kb)

Skadeanmälan Student IN/UT (861 Kb)

Claim form Student IN/OUT (268 Kb)

Försäkringsvillkor Student UT 2018-01-01 (428 Kb)

Terms and Conditions Student OUT 2018-01-01 (312 Kb)