Erasmusavtal

Erasmus Learning Agreement 2021_22 (119 Kb)

Guidelines on how to use the Learning Agreement for Studies (821 Kb)

Erasmus+ Learning Agreement-traineeship

Guidelines on how to use the Learning Agreement for Traineeships (514 Kb)

Certificate of Attendance 2019/20

Mall Beslut om nominering till utbytesstudieplats inom Erasmus

Template Letter of Nomination (473 Kb)

Erasmus+ institutionsavtalsmall (120 Kb)

SU Template Erasmus+ Addendum - UK

Följebrev Erasmus+ Addendum UK

Erasmus+ Student Charter

Ämneskoder Erasmus+ (pdf) (88 Kb)

Erasmus Charter 2021-2027 - Stockholms universitet (238 Kb)

Erasmus Policy Statement - Stockholms universitet (214 Kb)

Erasmus+ informationsblad 2021 (100 Kb)

Bilaterala institutionsavtal

Checklista vid tecknande av bilaterala institutionsavtal (34 Kb)

Mall Beslut om nominering till utbytesstudieplats (ej Erasmus) (355 Kb)

Learning Agreement (ej Erasmus) (112 Kb)

Changes to Learning Agreement (ej Erasmus) (111 Kb)

Övrigt

Processbeskrivning utresande institutionsavtal och nätverk (432 Kb)

Processbeskrivning utresande centrala avtal och nätverk (427 Kb)

Goda råd vid utlandsstudier2018 (1616 Kb)

Insurance certificate Student UT 2021 (41 Kb)

Insurance certificate Student UT 2020 med Covid-19 (53 Kb)

Försäkringsvillkor Student UT 2018-01-01 (428 Kb)

Terms and Conditions Student OUT 2018-01-01 (312 Kb)