Blanketter & mallar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Blanketter & mallar
Granska innan underskrift

Blanketter och mallar

Universitetsförvaltningen erbjuder ett antal olika blanketter och mallar, för olika behov, som du kan använda dig av.

Här finns också anvisningar och mallar som används inför beslut av rektor och förvaltningschef.

Anvisningar för rektorsföredragning, RF

Här hittar du anvisningar och mallar för föredragning av ärenden som ska anmälas för beslut av rektor vid rektorsföredragningen.

Anvisningar för förvaltningschefsbeslut

Här hittar du anvisningar och mallar för föredragning av ärenden som förvaltningschefen fattar beslut i.