Kortadress till denna sida: su.se/tillganglighet

Bakgrund

Digital tillgänglighet handlar om att ta hänsyn till människors olikheter när man designar och utvecklar digitala tjänster. Det som planeras och formges av människor, för att användas av människor, ska fungera för alla människor. Väl fungerande tillgänglighet tänker man i allmänhet inte på och är inte till nackdel för någon; icke fungerande tillgänglighet blir dock väldigt kännbart för dem som har någon form av funktionsnedsättning.

Tvärorganisatorisk nod för stöd till arbete med ökad digital tillgänglighet

Eftersom stödet för tillgänglighetsarbetet kräver ett brett spektrum av expertis och arbete är det inte rimligt att allt ansvar ligger inom ramen för en och samma förvaltningsavdelning. Universitetet har därför inrättat en tvärorganisatorisk nod där flera av universitetets förvaltningsavdelningar ingår.

Där det är möjligt bör noden även dra nytta av den expertkompetens som finns inom kärnverksamheten, t.ex. hos Tolk- och översättarinstitutet eller Centrum för universitetslärarutbildning.

Nodens uppdrag är att samordna och driva tillgänglighetsarbetet och att vara en samlad stödfunktion. 
•    samordna verksamhetens insatser och lyfta fram övergripande behov.
•    bygga upp/förändra attityd/förhållningssätt genom information och kompetensutveckling, såväl brett som för specifika målgrupper.
•    samordna, ta fram och kommunicera SU-anpassade praktiska anvisningar och lathundar.
•    testa, utvärdera, förfina arbetsprocesser, verktyg och organisation.
•    omvärldsbevaka
•    bygga upp och synliggöra universitetets samlade tillgänglighetskompetens
•    driva och/eller samordna framtagande av rutiner för att säkerställa tillgänglighetsperspektivet i olika verksamhetsprocesser
•    lägesuppföljning/-utvärdering.

Nodens uppdrag ligger i att ge stöd och är således inte en funktion för faktiskt tillgänglighetsgörande av material; detta ansvar ligger på respektive institution eller förvaltningsavdelning.

Planen för ökad digital tillgänglighet 

Lagar och tillsyn

På digg.se kan du söka och filtrera för att få information om vad som gäller för myndigheter kring digital tillgänglighet. 
digg.se >>

På webbriktlinjer.se hittar du de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Webbriktlinjer.se 

Tillgänglig undervisning

Tillgänglig undervisning innebär att du i din undervisning tar hänsyn till studenters olika behov. Pedagogiska anpassningar som är helt nödvändiga för en enskild student med funktionsnedsättning gynnar dessutom oftast hela studiegruppen och kan dessutom leda till pedagogisk utveckling.

Tillgänglig undervisning på Centrum för universitetslärarutbildning webbplats 

Video

Video är ofta ett bra sätt att öka tillgängligheten eftersom video fungerar som komplement eller alternativ till andra innehållsformat.
All video som publiceras så att allmänheten kan ta del av och som är publicerad efter den 23 september 2020 ska vara undertextad och i vissa fall syntolkad. Det regleras av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937). 

Tillgänglig video på webbriktlinjer.se
Universitetets videotjänst

Undertextning 

Videos ska vara undertextade redan vid publicering undantaget direktsändningar som ska vara textade senast 14 dagar efter publicering.

Med tjänsten Tal-till-text kan du få ljudfiler transkriberade och videofilmer undertextade. Det finns stöd för transkribering och undertextning i fler språk.

Tal-till-text tjänsten vid universitetet 
Undertextning på webbriktinjer  
Riktlinjer för undertextning (pdf från medietextarna)   

Publicera dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er

Publicera dokument, rapporter, remisser och utredningar på webben, genom att använda universitetets verktyg. 

Det är alltid mer tillgängligt att presentera innehåll direkt på webbsidan istället för att länka till dokument. 

På nedan länkar finns information om vad du behöver tänka på om du utöver webbtexten även vill länka till ett dokument med samma innehåll.

Klarspråks- och tillgänglighetstips från Centrum för universitetslärarutbildning 
På webbriktlinjer.se finns mer information om att göra tillgängliga dokument 

 

Kontakt

Rapportera brister i webbplatsernas tillgänglighet till: webbtillganglighet@su.se