Kortadress till denna sida:su.se/tillganglighet

 

Kort film som exemplifierar problem en fristående kursare vid SU har med att hoppa mellan olika webbplatser med olika innehållsstrukturer och brister i alt- och länktexter. 

Bakgrund

Väl fungerande tillgänglighet tänker man i allmänhet inte på och är inte till nackdel för någon; icke fungerande tillgänglighet blir väldigt kännbart för dem som har någon form av funktionsnedsättning.

Tvärorganisatorisk nod för stöd till arbete med ökad digital tillgänglighet

Eftersom stödet för tillgänglighetsarbetet kräver ett brett spektrum av expertis och arbete är det inte rimligt att allt ansvar ligger inom ramen för en och samma förvaltningsavdelning. Universitetet har därför inrättat en tvärorganisatorisk nod där flera av universitetets förvaltningsavdelningar ingår.

Där det är möjligt bör noden även dra nytta av den expertkompetens som finns inom kärnverksamheten, t.ex. hos Tolk- och översättarinstitutet eller Centrum för universitetslärarutbildning.

Nodens uppdrag är att samordna och driva tillgänglighetsarbetet och att vara en samlad stödfunktion.

  • Stöd i universitetets tillgänglighetsarbete
  • Dela kompetens
  • Agera som ambassadörer för digital tillgänglighet
  • Omvärldsbevaka
  • “Örat mot marken”

Nodens uppdrag ligger i att ge stöd och är således inte en funktion för faktiskt tillgänglighetsgörande av material; detta ansvar ligger på respektive institution eller förvaltningsavdelning.

Planen för ökad digital tillgänglighet vid Stockholms universitet

Lagar och tillsyn

 

Fler korta undertextade informationsfilmer från Rättssekretariatet, Rektors kansli 

Hos Myndigheten för digital förvaltning, digg.se, är regler och rekommendationer samlade på ett ställe. Sök och filtrera.

Diggs regler och rekommendationer

 

Tillgänglig undervisning

Tillgänglig undervisning innebär att du i din undervisning tar hänsyn till studenters olika behov. Pedagogiska anpassningar som är helt nödvändiga för en enskild student med funktionsnedsättning gynnar dessutom oftast hela studiegruppen och kan dessutom leda till pedagogisk utveckling.

Tillgänglig undervisning på Centrum för universitetslärarutbildning webbplats 

Video

Video är ofta ett bra sätt att öka tillgängligheten eftersom video fungerar som komplement eller alternativ till andra innehållsformat.
All video som publiceras så att allmänheten kan ta del av och som är publicerad efter den 23 september 2020 ska vara undertextad och i vissa fall syntolkad. Det regleras av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937).

Universitetets videotjänst

Undertextning

Videor ska vara undertextade redan vid publicering undantaget direktsändningar som ska vara textade senast 14 dagar efter publicering.

Med tjänsten Tal-till-text kan du få ljudfiler transkriberade och videofilmer undertextade. Det finns stöd för transkribering och undertextning i fler språk.

Tal-till-text tjänsten vid universitetet  
Riktlinjer för undertextning (pdf från medietextarna)   

Publicera dokument i html och skapa tillgängliga dokument

Det är alltid mer tillgängligt att presentera innehåll direkt på webbsidan istället för att länka till dokument.

Snabbguide tillgängliga pdf-dokument från Word

Denna guide innehåller de viktigaste stegen. Det finns mer man kan göra – men denna guide räcker långt. 

1. Om möjligt: Undvik PDF:er och gör hellre en webbsida. 
Webben är vår viktigaste kanal för intern och extern kommunikation och är i grunden mycket mer tillgänglig än PDF:er. 

2. Om en PDF ändå är nödvändig: Sammanfatta det huvudsakliga innehållet på webben där PDF:en länkas, eller lägg hela PDF:ens innehåll som komplement på webben.

Här följer de viktigaste stegen för att göra själva PDF:en tillgängligt, om du skapar den från ett Worddokument.

3. Utforma Worddokument korrekt:
3 a. Rubriker via formatmallarna. Rubrik 1, Rubrik 2…

Rubrikformat i Word.

3 b. Lägg in alternativa texter för bilder (ALT-texter): Högerklicka på bilden > Visa alternativtext

3 c. Använd Words funktioner för att skapa tabeller, listor, fotnoter, slutnoter och liknande.  
4. Exportera från Word korrekt: Spara som > pdf. 
Använd inte funktionen Skriv ut som pdf. Skanna inte in PDF:er från skrivare.

Lathundar och checklistor tillgängliga dokument

Skapa tillgänglighetsanpassade pdf-dokument från Word (1407 Kb)

Checklista förbered worddokument (320 Kb)

 

Kontakt

På webbsidan har vi samlat information och länkar om digital tillgänglighet. Har du frågor eller om du saknar någon information, e-posta: webbtillganglighet@su.se

Brister i webbplatsernas tillgänglighet rapporterar du till samma adress: webbtillganglighet@su.se