Kortadress till denna sida: su.se/tillganglighet

Bakgrund

Digital tillgänglighet handlar om att ta hänsyn till människors olikheter när man designar och utvecklar digitala tjänster. Det som planeras och formges av människor, för att användas av människor, ska fungera för alla människor. Väl fungerande tillgänglighet tänker man i allmänhet inte på och är inte till nackdel för någon; icke fungerande tillgänglighet blir dock väldigt kännbart för dem som har någon form av funktionsnedsättning.

Tvärorganisatorisk nod för stöd till arbete med ökad digital tillgänglighet

Eftersom stödet för tillgänglighetsarbetet kräver ett brett spektrum av expertis och arbete är det inte rimligt att allt ansvar ligger inom ramen för en och samma förvaltningsavdelning. Universitetet har därför inrättat en tvärorganisatorisk nod där flera av universitetets förvaltningsavdelningar ingår.

Där det är möjligt bör noden även dra nytta av den expertkompetens som finns inom kärnverksamheten, t.ex. hos Tolk- och översättarinstitutet eller Centrum för universitetslärarutbildning.

Nodens uppdrag är att samordna och driva tillgänglighetsarbetet och att vara en samlad stödfunktion. 

  • Stöd i universitetets tillgänglighetsarbete
  • Dela kompetens
  • Agera som ambassadörer för digital tillgänglighet
  • Omvärldsbevaka
  • “Örat mot marken”

Nodens uppdrag ligger i att ge stöd och är således inte en funktion för faktiskt tillgänglighetsgörande av material; detta ansvar ligger på respektive institution eller förvaltningsavdelning.

Planen för ökad digital tillgänglighet vid Stockholms universitet 

Lagar och tillsyn

Hos Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) är regler och rekommendationer samlade på ett ställe. Sök och filtrera.
digg.se 

Webbriktlinjer.se genomgår justeringar under 2023 och därför kan innehållet på webbplatsen vara inaktuellt.
Webbriktlinjer.se 

Tillgänglig undervisning

Tillgänglig undervisning innebär att du i din undervisning tar hänsyn till studenters olika behov. Pedagogiska anpassningar som är helt nödvändiga för en enskild student med funktionsnedsättning gynnar dessutom oftast hela studiegruppen och kan dessutom leda till pedagogisk utveckling.

Tillgänglig undervisning på Centrum för universitetslärarutbildning webbplats 

Video

Video är ofta ett bra sätt att öka tillgängligheten eftersom video fungerar som komplement eller alternativ till andra innehållsformat.
All video som publiceras så att allmänheten kan ta del av och som är publicerad efter den 23 september 2020 ska vara undertextad och i vissa fall syntolkad. Det regleras av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937). 

Tillgänglig video på webbriktlinjer.se
Universitetets videotjänst

Undertextning 

Videor ska vara undertextade redan vid publicering undantaget direktsändningar som ska vara textade senast 14 dagar efter publicering.

Med tjänsten Tal-till-text kan du få ljudfiler transkriberade och videofilmer undertextade. Det finns stöd för transkribering och undertextning i fler språk.

Tal-till-text tjänsten vid universitetet 
Undertextning på webbriktinjer  
Riktlinjer för undertextning (pdf från medietextarna)   

Publicera dokument i html och skapa tillgängliga dokument 

Det är alltid mer tillgängligt att presentera innehåll direkt på webbsidan istället för att länka till dokument. 

En kort instruktionsvideo om hur du tillgänglighetsanpassar texter i universitetets wordmall. 

 
Tillgänglighetsanpassa texter i Word

 

På nedan länkar finns information om vad du behöver tänka på om du utöver webbtexten även vill länka till ett dokument med samma innehåll.

Klarspråks- och tillgänglighetstips från Centrum för universitetslärarutbildning 
På webbriktlinjer.se finns mer information om att göra tillgängliga dokument 

Kontakt

På webbsidan har vi samlat information och länkar om digital tillgänglighet. Har du frågor eller om du saknar någon information, e-posta: webbtillganglighet@su.se

Brister i webbplatsernas tillgänglighet rapporterar du till samma adress: webbtillganglighet@su.se