Forskning

Stöd för forskare

Stockholms universitet erbjuder tjänster och stöd inom många områden som rör forskning. Du kan bland annat få hjälp att hitta finansiering, vägledning rörande etiska och juridiska frågor, stöd kring hantering av forskningsdata och publicering samt samverkans- och innovationsstöd. 

This page in English.