Forskning

Vilket stöd kan du som forskare få?

När du har frågor som rör extern forskningsfinansiering och forskningsetik. Tror att du har en innovativ idé. Behöver stöd vid publicering, eller planerar en vetenskaplig konferens, får du råd och stöd av flera avdelningar inom universitetsförvaltningen.