Forskning

Vilket stöd kan du som forskare få?

När du ska söka forskningsfinansiering, brottas med forskningsetiken, tror att du har en innovativ idé eller planerar en vetenskaplig konferens kan du få råd och stöd av flera avdelningar inom universitetsförvaltningen.

Stöd med koordinering av EU-ansökningar och projekt

Forskningsstöd erbjuder en erfaren forskningskoordinator som kan bistå forskare med att koordinera stora EU-ansökningar

Rutiner för externfinansierad forskning

Här vill vi tydliggöra processer rörande extern forskningsfinansiering för dig som är prefekt, administrativ chef och enskild forskare.

Gör din forskning synlig och sökbar genom forskningsdatabasen

Universitetets forskningsdatabas gör information om den forskning som bedrivs hos oss tillgänglig och sökbar.

Open Access på Stockholms universitet

Svenska forskare som är anställda vid statligt drivna universitet har i uppdrag att dela med sig av sina forskningsresultat på ett tillgängligt sätt. Detta uppdrag underlättas av att forskningsresultat publiceras öppet tillgängligt, framförallt via Open Access.