Konferensservice bidrar till att stärka universitetets varumärke och lyfta fram forskningen genom professionellt genomförda och framgångsrika möten forskare emellan, mellan forskning och näringsliv och mellan universitet och samhälle.

Stora eller små arrangemang, vi planerar mötet, hanterar anmälningar, bokar lokaler och ordnar förtäring!

Reception
 
 

Exempel på våra tjänster:

Projektledning (möten, planering, logistik, beställningar mm.)
Deltagaradministration (anmälningssidor, webb, e-post, namnskyltar mm.)
Ekonomiadministration (kostnadskalkyl, betalningar, påminnelser, fakturor)
Lokaler (bokning, teknik, möblering, posterskärmar, garderob, dekorationer mm.)
Trycksaker (förmedling av grafisk form och tryck av deltagarmaterial)
Bokningar (restaurang- och cateringservice, sociala program, transporter)
Konferenssekretariat (information och service till deltagare mm.)

Kontakta oss nästa gång du ska arrangera en konferens eller ett evenemang!