Etik i forskningen

Etik i forskningen

Sedan april 2016 har Avdelningen för forskningsstöd ett utökat uppdrag som bland annat innebär att ge stöd till forskare och ledning när det gäller frågor som avser forskningsetik. Som forskare kan du vända dig till oss om du har frågor eller funderingar kring etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, eller andra aspekter av etik i forskningen. Vi arrangerar regelbundet seminarier i ämnet och bevakar kontinuerligt utvecklingen inom detta område. Vi deltar gärna i initiativ från andra delar av verksamheten, så tveka inte att höra av er till oss om ni har tankar på att organisera eller starta upp något som har med forskningsetik att göra. Mer information finns via länkarna nedan.

 

Kontaktperson är Jonas Åkerman.

Har du frågor kring forskningsetik?

Avdelningen för forskningsstöd

Jonas Åkerman, jonas.akerman@su.se