Vi arrangerar regelbundet seminarier i ämnet och bevakar kontinuerligt utvecklingen inom detta område. Vi deltar gärna i initiativ från andra delar av verksamheten, så tveka inte att höra av er till oss om ni har tankar på att organisera eller starta upp något som har med forskningsetik att göra. Mer information finns via länkarna nedan.

Etikprövning

Sedan 2004 är vissa typer av forskning prövningspliktig enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460).

God sed och oredlighet i forskning

God forskningssed kan beskrivas som de samlade etiska kraven på hur god forskning bör bedrivas. Oredlighet i forskning utgör särskilt allvarliga avsteg från god forskningssed.

Krav från forskningsfinansiärer

En del forskningsfinansiärer ställer särskilda krav när det gäller forskningsetik. Ett generellt minimumkrav är att forskningen måste utföras i enlighet med gällande lagar och god forskningssed.

Forskningssamarbeten

När flera parter av olika slag ingår i ett samarbetsprojekt blir det som regel mer komplicerat att säkerställa att utförandet av forskningen lever upp till gällande regler och krav från olika aktörer.

Resurser och länkar