Information in English about research integrity and ethics

Alla har ett ansvar för god forskningssed 

Alla vid Stockholms universitet har ett ansvar för att följa, främja och värna god forskningssed. Det innebär bland annat att hålla sig informerad om gällande regler och riktlinjer, samt att följa dessa i sitt arbete. Med vissa roller, t.ex. prefekt eller handledare, följer även ett särskilt ansvar för att skapa goda förutsättningar för andra att ta sitt individuella ansvar. Men vi har alla ett ansvar att på bästa sätt utnyttja dessa förutsättningar och bidra till att skapa goda miljöer för öppna och välinformerade samtal om forskningsetiska frågor. Du kan läsa mer om ansvar för god forskningssed och om universitetets forskningsetiska policy här.

Vi ger stöd och ordnar aktiviteter om forskningsetik

Du kan vända dig till etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd om du har frågor eller funderingar som rör forskningsetik – det kan handla om etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, oredlighet eller andra aspekter av etik i forskningen. Kontakta oss via etik@fs.su.se

Vi arrangerar regelbundet seminarier och informationsmöten och bevakar kontinuerligt utvecklingen inom området. Vi deltar gärna i initiativ från andra delar av verksamheten, så tveka inte att höra av er till oss om ni har tankar på att organisera eller starta upp något som har med forskningsetik att göra. Mer information finns via länkarna nedan.