Det nuvarande etikprövningssystemet, Prisma, har inte gett det stöd som var avsikten från början. I stället upphandlas ett nytt system och ambitionen är att det nya systemet ska finnas på plats under 2020. Tills dess använder Etikprövningsmyndigheten en övergångslösning för att hantera etikprövningar.

Eventuellt längre handläggningstider

Systemförändringarna sammanfaller med en pågående omorganisation hos Etikprövningsmyndigheten och rekrytering av nya handläggare. Detta kan tillfälligt innebära längre handläggningstider men myndigheten förväntar sig inga påtagliga förseningar.

Viktiga datum

27 september: Sista dag för att lämna in ansökan i det gamla systemet, Prisma.
7 oktober: Första dagen att lämna in ansökan i det nya övergångssystemet.