Panel:

Elisabeth Furberg (Centrum för forsknings- och bioetik, Uppsala universitet)

Petra Lindfors (Psykologiska institutionen, Stockholms universitet)

Sten-Åke Stenberg (Institutet för social forskning, Stockholms universitet)

 

Datum: 17 oktober

Tid: 13-15

Lokal: Bergsmannen, Aula Magna

Kontaktperson: Jonas Åkerman

Anmälan senast 15 oktober via Simple Signup