Helena Hallgren Lönn och Jenny Cisneros Örnberg från den regionala etikprövningsnämnden i Stockholm (vetenskaplig sekreterare respektive kanslichef) kommer att gå igenom lagar och regler, vad man ska tänka på när man fyller i ansökan, handläggningstider mm.

Det kommer finnas möjlighet att diskutera och ställa frågor. Seminariet kommer att hållas på svenska och riktar sig till alla som är involverade i etikansökningsprocessen.

Lokal: Bergsmannen, Aula Magna.

Registrering senast 14 mars via Simple Signup.