Finansiering

Forskningsfinansiering

Universitetets forskning finansieras dels av statliga anslagsmedel, dels i form av externa medel. På dessa sidor finns information om det stöd som universitetet erbjuder forskare som vill söka externa forskningsmedel.

Rutiner för externfinansierad forskning

Här vill vi tydliggöra processer rörande extern forskningsfinansiering för dig som är prefekt, administrativ chef och enskild forskare.

Riktlinjer för forskningsinfrastruktur

Riktlinjerna avser nationell infrastruktur, vilken är infrastruktur av nationellt intresse enligt Vetenskapsrådets (VR) definition och kvalificerad för finansiering av VR, samt lokal och regional infrastruktur som inte har nationellt intresse enligt VR:s kriterier men som kan vara av intresse för flera verksamheter inom universitetet och/eller även för andra universitet i regionen.

Research Professional

Research Professional är en internetdatabas med vilken det är möjligt för alla forskare vid Stockholms universitet att hitta aktuella utlysningar av forskningsmedel och resebidrag samt automatiskt bevaka utlysningar av intresse.

Budgetkalkyl

Här följer några allmänna råd som är bra att tänka på vid budgetering av kostnaderna i en forskningsansökan. Forskningsfinansiärerna har alla olika regler angående vilka kostnader i ansökan som de finansierar samt hur mycket av dessa kostnader de finansierar. Därför är det alltid bra att ta reda på vilka kostnader som finansiären godkänner och hur stor ersättningen är. Här finner du också universitetets projektbudgetmall. Har du några frågor angående budgeten i din forskningsansökan är du alltid välkommen att kontakta Avdelningen för forskningsstöd.

KONTAKT

Avdelningen för forskningsstöd

Maryam Hansson Edalat, avdelningschef

Leif Järlebark, forskningssekr. (stf chef)

Maria Wikse, internationell samordnare

Elisabet Idermark, internationell handl.

Johanna Wiklund, internationell handl.

Jonas Åkerman, forskningssekreterare

Mikko Roos, forskningssekreterare

Lars Emrén, forskningssekreterare

Viviana Stechina, forskningssekreterare

Thaïs Machado Borges, forskningssekr.

Anna-Karin Tidén, forskningssekreterare

Emily Dock Åkerman, forskningshandl.

Ana Cordeiro, projektkoordinator

Malin Cederth Wahlström, projektledare

Anne-Christina Stenberg, projektekon.

Christofer Norén J., projektekonom

Sheila Norman Sharma, projektekonom

Daniel Bergvall, projektekonom

Maria Svärd Baker, administratör, ekonomi- och budgetansvarig

Iuliana Domina, assistent

 

Postadress

Stockholms universitet

Avdelningen för forskningsstöd

106 91 Stockholm

 

Besöksadress

Universitetsvägen 10 E, plan 6

 

E-post