Ansökningar och beviljade projekt hanteras av Studentavdelningen. Mer information om programmet samt vilka interna rutiner som gäller går att hitta här.