Längst ner på denna sida finns dokument som bifogade filer som kan vara användbara vid ansökan eller hantering av ett FP7-projekt.

Blanketten "Överlåtelse av immateriella rättigheter" behöver skrivas på av alla som arbetar i EU-projektet. Sparas i projektpärmen bakom fliken personal.

Mallen "Tidsredovisning i EU-projekt" består av två blad. Det ena är för dig som arbetar i ett EU-projekt. Det andra bladet är för dig som arbetar i två EU-projekt. Observera att Marie Curie-projekt har en annan tidsredovisning! Instruktioner för hantering av Marie Curie-projekt

Blanketten "Numrerat register till projektpärmen" ska sättas in i projektpärmen där allt underlag som har med EU-projektet att göra samlas hos ekonomihandläggaren på institutionen.

Länkar
Euro-kursen hos Europeiska Centralbanken
Revision av EU-projekt