Budgetmallen nedan är anpassad för Stockholms universitet. Är du koordinator som behöver budgetera för flera partners kontakta Avdelningen för forskningsstöd.