Stödet vi erbjuder
• Regelbundna seminarier om hur man skriver en ERC-ansökan.
• Möte för diskussion om din forskningsidé och förutsättningarna inom ERC respektive annan finansiering.
• Tips och råd om hur en ERC-ansökan bör vara utformad.
• Introduktion till hela EU:s ramprogram för dig som är novis.
• Information om olika utvärderingspaneler inom ERC.
• Exempel på abstrakt från beviljade ansökningar inom ditt ämnesfält.
• Möjlig tillgång till beviljad ansökan.

Utökat stöd

När du har skrivit ett utkast kan du få synpunkter från senior forskare vid SU. Läs vår rutin för utökat stöd i den bifogade filen nedan.

Våra kontakter
Lars Emrén (forskningssekreterare)
Mikko Roos (forskningssekreterare)