Stödet vi erbjuder

  • Råd i samband med skrivandet av ansökan.

  • Information om olika utvärderingspaneler inom ERC.

  • Exempel på abstrakt från lyckade ansökningar inom ditt ämnesfält.

  • Möjlig tillgång till lyckad ansökan.

  • Återkoppling på utkast (från oss och/eller från konsult).

  • Genomläsning av projektbudget.

  • Intervjuträning vid steg två (Starting och Consolidator Grant).

  • Stödbrev för uppladdning i ansökan.

  • Hjälp att påbörja en ansökan i Funding & Tender Portal

  • Annan hjälp vid användning av Funding & Tender Portal.

Utökat stöd

Du kan få återkoppling från senior forskare vid Stockholms universitet om du sänder oss en intresseanmälan enligt rutinen i den bifogade filen nedan.

Våra kontakter
Lars Emrén (forskningssekreterare)
Mikko Roos (forskningssekreterare)