Stödet vi erbjuder

  • Allmänt stöd när frågor eller problem uppstår under projekttiden
  • Stöd när stora förändringar sker i ett projekt och ett tillägg behöver skrivas till Grant Agreement (s.k. Amendment)
  • Stöd vid rapportering
  • Stöd vid revision

Läs mer om den ekonomiska rapporteringen i vår lathund.

Våra kontakter
Lars Emrén (forskningssekreterare)
Sheila Norman Sharma (projektekonom)