ERC:s stöd till forskning vänder sig till alla forskningsinriktningar, men forskningen behöver utföras i ett av EU:s medlemsländer eller ett s.k. associerat land.

Det finns fem utlysningsformer:

Utlysning Maxbidrag M€ Längd  Villkor
Starting Grant 1,5 5 år 2-7 år efter PhD
Consolidator Grant 2 5 år  7-12 år efter PhD
Advanced Grant 2,5 5 år Riktar sig till senior forskare utan villkor om tid efter PhD
Synergy Grant 10 6 år 2-4 st Principle Investigators; För projekt där synergieffekt i samarbetet gör projektet starkare än ett ordinärt ERC-projekt.
Proof of Concept 0,15 1 år Kommersialisering av resultat – endast för dem som tidigare har erhållit bidrag från ERC  

 

Kontaktpersoner

Lars Emrén (forskningssekreterare)
Mikko Roos (forskningssekreterare)