European Research Council (ERC)

ERC-logga utan text

European Research Council (ERC)

ERC ger stora bidrag till enskilda forskare eller forskargrupper som själva har definierat sitt forskningsprojekt. När ERC väljer ut de projekt som föreslås finansiering, så är det helt och hållet forskningens kvalitet och kreativitet (excellens) som styr beviljande.