Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Forskning
  7. Finansiering
  8. EU
  9. Horizon 2020
  10. Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)
EU H2020 globe

Marie Skłodowska Curie (MSCA)

MSCA är EU:s program för forskarmobilitet. Programmet vill säkra excellent och innovativ forskning genom att öka internationellt utbyte samt stödja forskares karriärutveckling.