Horizon 2020 består av tre prioriteringar. Här presenteras dessa och det stöd som Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd erbjuder samt lämpliga länkar. Följ de markerade länkarna i tabellen för att få mer information.

1. Spetsforskning (Excellent Science)

Ska stärka EU:s ställning inom grundforskning.

2. Industriellt ledarskap (Industrial Leadership)

Avser forskning som är viktig för industri och som befinner sig närmare en marknad.

  • Informations och kommunikations teknologi (ICT)
  • Nanoteknologi, bioteknologi, avancerad material och rymd
  • Små- och medelstora företag (SME)

3. Samhälleliga utmaningar (Societal challenges)

Återspeglar de politiska prioriteringar i Europa 2020-strategin och fokuserar på de stora samhälleliga utmaningarna som EU och resten av världen står inför. Det innebär tvärvetenskapligt samarbete och samverkan mellan olika typer av organisationer.