• Alla projekt måste ha prefektens godkännande.
  • Alla avtal undertecknas av chefen för Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd (delegerat från Rektor). Undantag gäller för Erasmus+ som sköts av Studentavdelningen.
  • Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd bistår med juridisk rådgivning i samband med avtalsskrivande.
Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd erbjuder support:
  • Tips och råd både innan du börjat skriva och när du skriver en ansökan. Vid koordinering av projekt eller ERC-ansökan erbjuder vi även genomgång av en extern EU-expert. 
  • Genomgång av projektbudget.
  • Hjälp med administrativ information under ansökningsprocessen och kontraktsförhandlingar.
  • Vägledning under projektets gång, t.ex. i samband med projektredovisning.

Ny handläggningsordning för EU-finansierade forskningsprojekt

Kontaktpersoner för EU-finansiering är