Forskningsfinansiärer

Universitetets största externa forskningsfinansiärer 2017

Listan baseras på inbetalningar av externa forskningsbidrag från respektive forskningsfinansiär under föregående år (2017).

Finansiärer av humanistisk forskning

Här presenteras en förteckning över finansiärer som erbjuder finansieringsmedel för humanistisk forskning.

Finansiärer av juridisk forskning

Här presenteras en förteckning över finansiärer som erbjuder finansieringsmedel för juridisk forskning.

Finansiärer av naturvetenskaplig forskning

Här presenteras en förteckning över finansiärer som erbjuder finansieringsmedel för naturvetenskaplig forskning.

KONTAKT

Avdelningen för forskningsstöd

Maryam Hansson Edalat, avdelningschef

Leif Järlebark, forskningssekr. (stf chef)

Maria Wikse, internationell samordnare

Elisabet Idermark, internationell handl.

Jonas Åkerman, forskningssekreterare

Gunilla Allstig, forskningssekreterare

Mikko Roos, forskningssekreterare

Lars Emrén, forskningssekreterare

Viviana Stechina, forskningssekreterare

Thaïs Machado Borges, forskningssekr.

Anna-Karin Tidén, forskningssekreterare

Emily Dock Åkerman, forskningshandl.

Ana Cordeiro, projektkoordinator

Nándor Hargitai, projektekonom

Anne-Christina Stenberg, projektekon.

Christofer Norén J., projektekonom

Sheila Norman Sharma, projektekonom

Daniel Bergvall, projektekonom

Maria Svärd Baker, administratör, ekonomi- och budgetansvarig

Iuliana Domina, assistent

 

Postadress

Stockholms universitet

Avdelningen för forskningsstöd

106 91 Stockholm

 

Besöksadress

Universitetsvägen 10 E, plan 6

 

E-post