1. Vetenskapsrådet
 2. Wallenbergstiftelserna (KAW, MMW, MAW, BWS)
 3. Forte
 4. Forskningsrådet Formas
 5. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
 6. EU:s ramprogram (Horizon 2020, FP7, inkl. ERC)
 7. Sida
 8. Mistra
 9. Nordiska ministerrådet
 10. Vinnova
 11. Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)
 12. Rymdstyrelsen
 13. Energimyndigheten
 14. Stockholms läns landsting
 15. Familjen Erling Perssons stiftelse