Universitetets forskningsfinansiärer 2019
 1. Vetenskapsrådet
 2. Wallenbergstiftelserna (KAW, MMW, MAW, BWS)
 3. EU:s ramprogram (Horizon 2020, FP7, inkl. ERC)
 4. Forskningsrådet Formas
 5. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
 6. Sida
 7. Forte
 8. Stiftelsen för strategisk forskning (SSF)
 9. Rymdstyrelsen
 10. Nordiska ministerrådet
 11. RMC, Cancerfonder
 12. VINNOVA
 13. KTH
 14. Mistra
 15. Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting)