Forskningsfinansiärer

Universitetets största externa forskningsfinansiärer

Stockholms universitet har varit framgångsrikt i att förvärva externa bidrag både nationellt och internationellt. De fria projektbidragen, som står för merparten av den externa finansieringen av grundforskningen, är av högsta prioritet för universitetet. De är helt avgörande för bredd, mångsidighet och spets och för att främja framväxten av nya forskningsfält och idéer.

Finansiärer av humanistisk forskning

Här presenteras en förteckning över finansiärer som erbjuder finansieringsmedel för humanistisk forskning.

Finansiärer av juridisk forskning

Här presenteras en förteckning över finansiärer som erbjuder finansieringsmedel för juridisk forskning.

Finansiärer av naturvetenskaplig forskning

Här presenteras en förteckning över finansiärer som erbjuder finansieringsmedel för naturvetenskaplig forskning.

Finansiärer av samhällsvetenskaplig forskning

Här presenteras en förteckning över finansiärer som erbjuder finansieringsmedel för samhällsvetenskaplig forskning.