Nedskärningar i budgeten

Den av EU-parlamentet ursprungligen föreslagna budgeten om 120 miljarder euro till Horizon Europe skars 2019 ned till 94 miljarder euro av EU-kommissionen. Många av EU:s medlemsländer förespråkar nu minskade bidrag från medlemsländerna vilket kan innebära en minskning av budgeten för Horizon Europe till 75 miljarder euro. Konsekvenserna kommer sannolikt vara kännbara i alla europeiska länder, även utanför områdena utbildning, forskning och innovation. 

Skriv på och ge ditt stöd

Lyckligtvis har Initiative for Science in Europe (ISE), en plattform för vetenskapssamfund och forskningsorganisationer, startat en namninsamling där du som är för investeringar inom utbildning, forskning och innovation kan ge ditt stöd till skrivelsen på engelska och/eller svenska (eller annat språk). 
Forskare, studenter, forskningsorganisationer och medborgare inbjuds nu att påverka regeringen och det Europeiska rådet att verka för en mer ambitiös budget i nästa ramprogram for forskning.

Vi behöver tillsammans agera nu och med kraft! 

Dela gärna detta med kollegor och vänner, i nätverk och på sociala medier. Ju fler som står bakom skrivelsen, desto större chans till framgång.


KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER OCH SKRIVA PÅ »