Henrik Granholm. Foto: Frans Gustaf Klemming (Sjöhistoriska museet). Bilden är beskuren.
Henrik Granholm. Foto: Frans Gustaf Klemming (Sjöhistoriska museet). Bilden är beskuren.

Henrik Granholms stiftelse fördelar, efter förslag från rektor vid Stockholms universitet, årligen medel i syfte att understödja vetenskaplig forskning och utbildning vid universitetet.

Stiftelsens styrelse beslutar vid sitt årsmöte om hur medlen ska fördelas för påföljande läsår. Det sker inte längre någon utlysning av medel, utan universitetet ansöker istället om medel för särskilda strategiska satsningar.

Rektors bloggfilm från årsmötet 2015

Frågor om Granholms stiftelse avseende verksamhet vid Stockholms universitet besvaras av Anna Riddarström, Ledningssekretariatet, telefon 08-163859.