Strategiska satsningar

Sedan våren 2015 utlyser områdesnämnden medel för så kallade strategiska satsningar. Utlysning sker två gånger per år (vanligtvis i mars och oktober). Mer information finner du under länken till höger.

Information om Humanvetenskapliga områdets utlysningar läggs löpande ut under denna flik. Även beslut om finansiering anslås här.

Forskningsberedningen

Se även Handläggningsordning för Forskningsberedningens hantering av ansökningar inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området för mer information om hur Forskningsberedningens arbete går till.

Konferensbidrag och resestipendier

Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd har i en översikt sammanställt svenska finansiärers aktuella utlysningar med fokus på forskarrörlighet.