Buss och cyklist i stadsmiljö
Fotograf: Jens Olof Lasthein

Stora behov av forskningsinsatser

Områden med stora behov av forskningsinsatser är 

•    hållbar samhällsutveckling 
•    psykisk o/hälsa 
•    digitalisering
•    medicinsk strålfysik samt
•    projekt som inkluderar regionens Centrum för hälsodata.

Förutsättningar för ansökan 

Utlysningsperioden pågår mellan 24 augusti och 2 oktober 2020. Medsökande kan vara anställd vid universitetet eller vid verksamhet som finansieras av Region Stockholm. Projekten måste engagera forskare vid Stockholms universitet och anställda vid Region Stockholms finansierade verksamheter. Ansökan kan göras för 1 - 3 år, projektmedel beviljas på 500 000 till 1 000 000 kr per år i maximalt tre år. Beslut om fördelning av medel fattas i december 2020 och beviljade medel kommer vara tillgängliga från och med början av 2021. Ingen medfinansiering från Stockholms universitet krävs.

Se bifogad fil för utlysningstexten i sin helhet.  

Från och med den 24 augusti syns utlysningen på Region Stockholms ansökningsportal, https://forskningsstod.vmi.se/Ansokan/start.asp, under rubriken Aktuella utlysningar. 

Strategiskt samarbete

Stockholms universitet och Region Stockholm är partners i ett strategiskt samarbete kring forskning, innovation och utbildning. Det innebär bland annat att Region Stockholm finansierar forskningsprojekt som utvecklar hälso- och sjukvård, trafikplanering, kultur och tillväxt och regionplanering.

Här kan du läsa mer om samarbetet med Region Stockholm.