Publikationer som registreras i Stockholms universitets DiVA överförs idag automatiskt till den nationella databasen SwePub. I framtiden kommer det finnas en funktion i PRISMA som hämtar in publikationerna från SwePub vilket gör det enklare att skapa en publikationslista för din ansökan. OBS! Denna publikationsfunktion i Prisma är för tillfället under utveckling. 

Publikationer registreras i den lokala publikationsdatabasen DiVA och skickas automatiskt till SwePub. Från SwePub kan man sedan hämta publikationerna till sin ansökan i Prisma. Publikationer registrerade i Web of Science kommer även att kunna importeras

Publikationer registreras i den lokala publikationsdatabasen DiVA och skickas automatiskt till SwePub. Från SwePub kommer man sedan kunna hämta publikationerna till sin ansökan i Prisma. Tanken är att även publikationer registrerade i Web of Science kommer kunna importeras i framtiden.

 

Var ute i god tid

Tills vidare ska publikationer matas i manuellt. När Prismas publikationsmodul tas i bruk kommer det att framgå av utlysningstexten.

ORCID

Det krävs i dagsläget inget ORCID (forskar-ID) för att använda Prisma men eftersom ORCID i allt högre grad kommer att användas av olika system i framtiden så rekommenderar vi att du använder ditt ORCID både i PRISMA och i DiVA.