Information in English about Swedish research funders

Människor som pratar

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet (VR) är Stockholms universitets i särklass största externa forskningsfinansiär. De bidrar de med närmare en halv miljard kronor per år för till forskningen vid universitetet.

Läs mer på Vetenskapsrådets hemsida

Wallenbergstiftelserna

Med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i spetsen bidrar Wallenbergstiftelserna årligen med över 200 miljoner kronor till forskningen vid Stockholms universitet.

Läs mer på Wallenbergstiftelsernas hemsida

Forskningsrådet Formas

Med fokus på hållbar utveckling bidrar Formas årligen med omkring 100 miljoner kronor till Stockholms universitets forskning om miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Läs mer på Formas hemsida

Riksbankens Jubileumsfond

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond främjar och understöder humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. År 2021 med 90 miljoner kronor till Stockholms universitet.

Läs mer på Riksbankens Jubileumsfonds hemsida

Sida

Sveriges biståndsmyndighet, Sida, arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen. År 2021 bidrog de med ca: 80 miljoner kronor till universitetets forskning.

Läs mer på Sidas hemsida

Forte

Forte finansierar forskning för ett mer jämlikt och hållbart samhälle. 2021 fick forskare vid Stockholms universitet bidrag med närmare 95 miljoner kronor från Forte.

Läs mer på Fortes hemsida

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet. 2021 bidrog SSF med 23 miljoner kronor till forskningen vid Stockholms universitet.

Läs mer på Stiftelsen för Strategisk Forsknings hemsida

Göran Gustafssonprisen

Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning delar årligen ut stora fleråriga anslag till forskare inom molekylärbiologi, fysik, kemi, matematik och medicin.

Läs mer på Göran Gustafssonsprisens hemsida

Granholms stiftelse

Varje år fördelar Henrik Granholms stiftelse medel i syfte att understödja vetenskaplig forskning och utbildning vid Stockholms universitet.

Läs mer om Granholms siftelse här

Sök finansiering i Prisma

I Prisma kan du som forskare söka bidrag från de svenska finansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Karolinska institutet, Naturvårdsverket, Rymdstyrelsen och Skolforskningsinstitutet och hantera dina beviljade bidrag.

Läs mer om Prisma här