Svenska Celiakiförbundets forskningsfond CELIAKIFONDEN delar årligen ut forskningsmedel för att öka kunskapen om sjukdomen celiaki. 

Under 2019 delades totalt 400 000 kr ut till två olika forskningsprojekt. Forskare kan varje år ansöka om medel från fonden.

Årets utlysning öppnade den 16 maj (internationella celiakidagen) 2020 och har sista ansökningsdag 10 augusti.

Alla ansökningar som inkommer granskas av förbundets vetenskapliga råd, som består av disputerade läkare och dietister med specialistkompetens. Även experter från våra nordiska grannländer granskar och bedömer ansökningarna.

Mer information finns på länken nedan.
https://www.celiaki.se/forskningsfonden/sok-forskningsstod/