AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Årligen satsar AFA Försäkring cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling inom det privata näringslivet, kommuner och landsting.

 

Aktuella utlysningar