Denna utlysning avser mobilitetsmedel för utveckling av nya akademiska samarbeten med lärosäten i Afrika inom forskning och eller högre utbildning.
Utlysningen avser projekt med upp till ett års varaktighet. Samarbetena ska vara balanserade med ömsesidig nytta och mobilitet i båda riktningar. Huvudsaklig samarbetspart ska vara i Afrika. Då det redan pågår flera aktiviteter för akademiska samarbeten med Sydafrika välkomnas särskilt ansökningar som avser samarbeten med andra länder i Afrika.
Utlysningen finansieras i samarbete med Vetenskapsrådet.

En fullständig beskrivning av utlysningen hittar du här
Kontaktperson: Agneta Granlund, agneta.granlund@stint.se