SWEA, Swedish Women’s Educational Association International, Inc., har glädjen att för tjugoförsta gången utlysa ett stipendium om USD 10,000 för studier av interkulturella relationer.

 

Stipendiaten skall:

 

  • ha avslutat grundläggande utbildning om minst tre år vid svenskt universitet eller svensk högskola,
  • ha konkreta planer för sina interkulturella studier genom att kontakt etablerats med institution eller universitet i utlandet; kontakten skall dokumenteras med antagningsbevis och/eller inbjudningsbrev eller motsvarande,
  • kunna redovisa hur stipendiepengarna har använts senast den 31 mars året efter mottagandet av stipendiet,
  • vara beredd att dela med sig av sina erfarenheter till SWEA, t.ex. genom föredrag för enskild SWEA-avdelning, som då bekostar resan.

 

Stipendiet delas ut vid SWEA:s årliga Sverigemiddag under sommaren. År 2019 kommer middagen att äga rum i Stockholm andra helgen i augusti 2019.

 

För vidare information http://interkult.swea.org