Statens Institutionsstyrelse inbjuder ansökningar om forskningsmedel inom ungdoms- och missbruksvård. Dessa stöder forskning om myndighetens planering, ledning och drift av de särskilda ungdomshemmen och lag om vårdhemmen i syfte att förbättra myndighetens vård och behandling. Projekt bör utgå från myndighetens forskningsprogram, med fokus på vård och behandling under tvång. Forskning om vårdens insatser och utfall, förändringsprocesser, etik och förhållningssätt, organisations- och samverkansfrågor samt rättsfärdstillämpning, prioriteras. Studier eller kunskaps- och forskningsöversikter om behandlingsinsatser inom heldygnsvård för ungdomar och vuxna i samsjuklighet mellan missbruk och psykisk ohälsa, samt brottsförebyggande insatser för ungdomar inom heldygnsvård med fokus på gängkriminalitet, välkomnas särskilt.

Huvudsökande ska ha doktorsexamen eller motsvarande och får inte vara anställd av myndigheten.

Den totala budgeten är cirka SEK 7 miljoner. Ett- eller fleråriga forskningsprojekt stöds.

Diarienummer: 2.6.1-4150-2019.

Läs mer och ansök här